Kiinteä langaton netti Imatralle

Ukkoverkot ja Imatran kaupunki ovat tänään avanneet kiinteän langattoman UkkoNet -palvelun Imatralla. UkkoNet -palvelu tarjoaa nopeat ja ruuhkattomat Internet-yhteydet noin 10 km säteellä Imatran keskustasta.

UkkoNet on kiinteä langaton nettiyhteys, joka tarjoaa lähes kuituverkkotasoisen yhteyden sinne, minne valokuitua ei koskaan ole taloudellista rakentaa. Kiinteässä langattomassa laajakaistapalvelussa kodin, yrityksen tai maatilan ulkoseinään tai TV-antennitolppaan asennetaan suuntaava reititinlaite. Laite ottaa langattoman LTE-yhteyden erityisesti tätä tarkoitusta varten varattuun tukiasemamastoon ja tuo nettiyhteyden sisätiloihin johdolla. Sisällä yhteyden voi jakaa kaikille nettiyhteyttä tarvitseville laitteille joko johdolla tai haluttaessa langattoman WiFi-verkon kautta.

Kansanedustaja Suna Kymäläinen ja kaupunginjohtaja Pertti Lintunen avasivat Imatran UkkoNet -palvelun tänään 19.10. videoneuvottelullaan Imatran kaupungintalon ja Eduskunnan välillä. Videoneuvottelussa Kymäläinen ja Lintunen keskustelivat mm. toimivien nettiyhteyksien tärkeydestä nyky-yhteiskunnassa sekä Imatralle tyypillisen aktiivisen innovoinnin ja perinteistä poikkeavan palveluiden kehittämisen tuomista hyödyistä kaupungeille.

– Imatra haluaa olla eturintamassa kehittämässä ja kokeilemassa uutta. Toimivien ja ruuhkattomien verkkoyhteyksien tärkeys korostuu kokoajan. Niin valtiolliset palvelut kuin kaupungin omatkin palvelut siirtyvät koko ajan enenevässä määrin tietoverkkoihin. Näiden palveluiden saavutettavuus on mahdollista vain, jos verkkoyhteydet ovat kaikkien kaupunkilaisten saatavilla, avaa Imatran kaupunginjohtaja Pertti Lintunen.

– Digitaalisen toimintaympäristön jatkuva kehittäminen on Suomen kilpailukyvyn ja kehityksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Laajakaistayhteyksien turvaamisella voidaan varmistaa palveluiden säilyminen ja jopa parantaa niitä. On tärkeää huolehtia kaikkien suomalaisten mahdollisuuksista asua ja elää kotiseudullaan niin kaupungeissa kuin maaseudullakin, kertoo kansanedustaja Suna Kymäläinen.

UkkoNet -palvelun kautta nopeat ja luotettavat nettiyhteydet ovat nyt tarjolla niin palvelualueen kotitalouksille ja yrityksille kuin alkutuottajille ja kesäasukkaillekin. UkkoNet -liittymiä, reititinlaitteita ja asennuspalveluita on saatavana paikallisen jälleenmyyjän kautta. Palvelua on tulevaisuudessa myös helppoa laajentaa lisäämällä uusia tukiasemia alueille, missä toimiville nettiyhteyksille on tarvetta. Ukkoverkot tarjoaa palvelua kaikille Suomen kunnille.

– UkkoNet -palvelun suurimmat edut ovat sen ruuhkattomuus, edullisuus ja vähimmäisyhteysnopeudet. Palvelun rakentaminen on kustannustehokasta, eikä käyttäjiltä peritä erillisiä avaus- tai liittymismaksuja. UkkoNet -palvelu tarjoaa alueen asukkaille vähintään 50Mbps, vähintään 20Mbps ja vähintään 10Mbps yhteysnopeuksia, eli toimivan nettiyhteyden kaikkeen käyttöön, kertoo Ukkoverkkojen toimitusjohtaja Antti Pellinen.

 

Palvelualue Imatralla

Imatralle rakennettiin kaksi kiinteän langattoman UkkoNet -palvelun tukiasemaa. Tukiasemat on sijoitettu Mellonmäelle sekä Karhumäelle, mistä palvelu ulottuu noin 10 km päähän. Toisin sanoen palvelualue kattaa mm. keskustan, Ukonniemen, Mansikkalan, Mustalammen, Vuoksenniskan, Viraskorven, Linnansuon, Rajapatsaan, Teppanalan, Meltolan, Pelkolan, rajan, Vallinkosken, Räikkölän, Korvenkylän, Rauhan ja Tiuruniemen.

 

UkkoNet -palvelu

UkkoNet LTE on kiinteä langaton nettiyhteys, joka tarjoaa lähes kuituverkkotasoisen yhteyden sinne, minne valokuitua ei koskaan ole taloudellista rakentaa. Palvelu toimii omalla tähän tarkoitukseen varatulla taajuusalueellaan, missä ei ole muuta tietoliikennetta ja käyttäjille toimitetaan erilliset kiinteästi asennettavat ja suuntaavat langattomat reitittimet.

Palvelu on vain niiden asiakkaiden käytössä, joille se on suunnattu ja jotka sen ovat erikseen tilanneet. UkkoNet -palvelu ei näin ollen kärsi perinteisille mobiiliyhteyksille tyypillisestä tukiasemasolujen ruuhkautumisesta loma-aikoina tai superruuhkissa, vaan käyttäjille voidaan tarjota liittymiä minimiyhteysnopeuksilla.

Lisätietoja UkkoNet-palvelusta kunnille: www.ukkoverkot.fi/kunnat
Lisätietoja UkkoNet-palvelusta loppukäyttäjille: http://www.ukkoverkot.fi/ukkonet

 

Tarjolla kaikkialla Suomessa

Ukkoverkot tarjoaa kaikille Suomen kunnille ja kaupungeille mahdollisuutta varmistaa luotettavat ja nopeat nettiyhteydet kaikille asukkailleen. UkkoNet-tukiasema palvelee satoja käyttäjiä noin 7-10 kilometrin säteellä. Täsmäsijoitetuilla UkkoNet -tukiasemilla nettiyhteydet saadaan toimitettua juuri sinne missä tarve on. Uudella TDD-LTE -tekniikalla toteutettu kiinteä langaton yhteys on ylivoimaisesti kustannustehokkain tapa rakentaa kuituyhteyksien viimeiset kilometrit, mutta UkkoNet -ratkaisu soveltuu hyvin myös suurempien alueiden, esimerkiksi koko kunnan, kattamiseen. Yhden tukiaseman rakentaminen maksaa kunnalle tai kaupungille vähemmän kuin 5 kilometriä kuituyhteyttä.

Ukkoverkot on tuotteistanut UkkoNet -palvelun kunnille ja kaupungeille helposti hankittavaan muotoon. Kunnat osallistuvat palvelun avaamisen kustannuksiin. Palveluun liittyvät nettiyhteyksien käyttäjät eivät maksa yhteyksistä erillistä liittymismaksua. Loppukäyttäjille verkkopalvelun kuukausimaksut ovat samalla tasolla kuin kaupunkien keskustoissa tarjolla olevien perinteisten yhteyksien hinnat; 29-59 €/kk. Sopimuksista riippuen käyttäjille tulee tarjolle 10 Mbps – 50 Mbps nopeita liittymiä.